Slotevenement Project Plaice2BE

Kom te weten of er in het verwerken van Pladijs voor u een toekomst weggelegd is. 

Meer dan 80% van de lokaal aangelande pladijs in België wordt door Nederlandse bedrijven opgekocht. Een deel hiervan komt uiteindelijk terug naar België, gefileerd en diepgevroren. Dit project zocht naar economisch haalbare mogelijkheden voor de lokale verwerking van pladijs, door creatie van een meerwaarde voor de visverwerkende industrie. 

Een marktstudie inventariseerde de valabele verwerkingsmogelijkheden. Na aftoetsen met diverse partners uit de keten werden 3 alternatieve verwerkingsmogelijkheden behouden voor verdere analyse. Om de lokale verwerking van kleinere pladijssorteringen mogelijk te maken, bleek een investering in een automatische fileerlijn  een noodzakelijke voorwaarde. Verschillende scenario’s voor een rendabele uitbating van dergelijke fileerlijn werden onderzocht. Deze resultaten worden u voorgesteld tijdens dit slotevenement.

Dit project kwam tot stand dankzij de steun van het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij, met het oog op het investeren in Duurzame Visserij. 

Programma:

17.00u     ontvangst
17.30u     verwelkoming, Pieter Vancoillie - POM
17.40u     projectdoelstelling, Lancelot Blondeel - ILVO
17.50u     projectresultaten, Stephanie Maes - SeaMatters & Pascal Steeland - WES
18.20u     toelichting resultaten productontwikkeling & mogelijke vervolgstappen
18.50u     Vraag & Antwoord
19.00u     slotwoord, Bart Naeyaert - gedeputeerde Landbouw Provincie West-Vlaanderen 
19.15u     receptie met pladijshapjes
20.15u     einde

Praktische informatie

Datum en Tijdstip

Dinsdag 09 oktober 2018 - 17:00

Locatie

POM West-Vlaanderen, Kotterstraat 99, 8380 Zeebrugge

Inschrijven
bvba, cvba, nv, esv (economisch samenwerkingsverband), bo (buitenlandse onderneming), ...

Door in te schrijven gaat u akkoord dat uw gegevens worden bewaard en gebruikt door de projectpartners (Fabriek voor de Toekomst Voeding en ILVO) om de inschrijving op een goede manier te verwerken. 

Door deel te nemen aan dit evenement verklaart u zich akkoord dat er beeldmateriaal van u kan genomen en verspreid worden voor publicitaire doeleinden door de projectpartners (Fabriek voor de Toekomst Voeding en ILVO). U kan op elk moment contact opnemen met veronique.de_kinder@pomwvl.be om beeldmateriaal te laten verwijderen.