Project | SeaConomy

Het SEACONOMY project brengt voor de eerste keer een multidisciplinair consortium van bedrijven, sectororganisaties en overheidsinstanties samen om het potentieel van de Vlaamse zeewier economie te ontluiken en de vicieuze cirkel van barrières te doorbreken.

Het project heeft drie doelstellingen:

 • de economische haalbaarheid van de lokale kweek voor de niche markt bekijken;
 • de duurzaamheid van de waardeketen bepalen;
 • met een breed-gedragen visie, onderbouwd met economische en ecologische argumenten de belangrijkste externe barrières aankaarten.

Het MIP valorisatie-project ging van start op 1 oktober 2016 en loopt tot september 2018. De projectleider is Benny Pycke (Sioen Industries), tel. 051/741516; E: benny.pycke@sioen.be.

Partners 

Dit project wordt gerealiseerd met de steun van het Milieu- en Energietechnologie Innovatie Platform (MIP) van i-Cleantech Vlaanderen.

Vlaams zeewier: welke nieuwe kansen biedt dit?

Op heden gebruiken sommige bedrijven reeds zeewier, maar op kleine schaal en met zeewier afkomstig van wilde oogsten uit het buitenland. Lokale kweek, verwerking en vermarkting van zeewier via de korte keten daarentegen biedt enorme mogelijkheden voor het Vlaams milieu en de markt. Het lokaal kweken van zeewier biedt, naast lokale tewerkstelling en meerwaarde productie, vele voordelen die nu grotendeels niet aangeboden worden op de markt:

 • verse zeewieren (i.p.v. gedroogd of ingevroren wieren)
 • hoog kwalitatieve zeewieren (i.p.v. gemengde, onzuivere aanvoer)
 • kleinere, hoogwaardige niche-soorten (i.p.v. grote, snelgroeiende bruinwieren)
 • stabiele, duurzame aanvoer (i.p.v. toenemende druk op wilde zeewierpopulaties en verplicht tijdelijk sluiten van de oogstgebieden)
 • producten met een positief effect op het milieu

De lokale kweek van zeewieren zal toelaten om nieuwe producten te introduceren in Vlaanderen die vaak nog niet bekend zijn bij de consument of die vandaag te duur zijn omdat de zeewierkweek nog niet wijd verspreid is. Helaas ondervinden bedrijven een groot aantal barrières om zeewier te kweken, verwerken, en vermarkten in Vlaanderen. Mogelijke afnemers wachten op lokale producenten, mogelijke producenten op stabiele afzetmarkten en beschikbare kweekgebieden. Het is enkel door de waardeketen als geheel te mobiliseren dat alle barrières opgelost zullen kunnen worden en dat deze nieuwe duurzame economische activiteit zich zal vestigen in Vlaanderen.

Wat zijn de ambities van SeaConomy?

Het project heeft de ambitie om een Vlaamse zeewierindustrie concreet in kaart te brengen. Specifieke vragen die beantwoord zullen worden zijn:

 • Welke soorten worden gevraagd en mogen gekweekt worden? Welke volumes zijn gewenst?
 • Welke kweekoppervlaktes zijn nodig en welke zones zijn geschikt? Welke zones op zee zijn mogelijk beschikbaar?
 • Is kweek haalbaar langs de kust of in de offshore windmolenparken?
 • Welke vorm van zeewier is gewenst?
 • Welke technologieën zijn meest geschikt voor kweek, voorbehandeling, en verwerking?
 • Welke afzetmarkten kunnen worden aangesproken?
 • Hoe kan zeewierkweek verder verduurzamen?
 • Hoe groot zal de meerwaarde van lokale productie zijn?
 • Wat is een mogelijke impact op de tewerkstelling en welke investeringen zijn nodig?

Met een concrete visie op mogelijke economische, maatschappelijke en ecologische impact zal het project ook externe barrières zoals perceptie van de consument, politiek en publiek draagvlak, en wetgeving over mogelijke toepassingen en kweeklocaties trachten aan te pakken via onderzoek en aanbevelingen voor wetswijzigingen zodat de zeewier-economie in Vlaanderen kan ontwikkelen.

De toekomst van zeewier in Vlaanderen

Het SeaConomy-team werkt aan een visietekst, waarin een toekomstbeeld geschetst wordt van de zeewiersector in Vlaanderen en van de economische opportuniteiten die dit met zich meebrengt. De visie is zo opgesteld dat er kan gehandeld worden op korte termijn maar nagedacht wordt op lange termijn. De rol van Vlaanderen wordt daarbij steeds binnen een bredere Europese context bekeken.    De visietekst wordt voorgesteld op het slotevent van SeaConomy. Na afloop zal de tekst online beschikbaar zijn.

Nuttige documenten

 • Wetgeving voor toepassen van zeewier in voeding, veevoeding en voedingssupplementen - zie hieronder (sectie Bijlage)
 • Expertise rond de kweek en verwerking van zeewier in Vlaanderen - zie hieronder (sectie Bijlage)
 • Visietekst: "Zeewier in Vlaanderen 2030" - zie hieronder (sectie Bijlage)

Evenementen

Publicaties

Bijlage

Foto's