Provinciale Leerstoel Nieuwe Materialen plukt de vruchten

Dankzij verscheidene projecten en de steun van de Provincie West-Vlaanderen, TUA West en de POM West-Vlaanderen heeft de onderzoeksgroep ‘Renewable materials and NanoTechnology (RMNT)’ KU Leuven Campus Kulak Kortrijk van Prof. dr. ir. Wim Thielemans een hele reeks van apparatuur voor het karakteriseren van materialen kunnen aanschaffen. Deze worden nu gebruikt ter ondersteuning van onderzoek en dienstverlening naar bedrijven toe. Deze KULAK faciliteiten in het labo van Prof. Thielemans vormen een belangrijke troef voor de verdere ondersteuning van de industrie in nieuwe ontwikkelingen. Ze worden dan ook reeds gebruikt in samenwerking met verscheidene bedrijven. Voorts is er ook een sterke toenadering naar de polymeerafdeling van KU Leuven Campus Brugge, VKC/CentexBel, Howest, VIVES, en UGent voor de utwerking van nieuwe projecten rond polymeerontwikkelingen en polymeerrecyclage. De unieke expertise en apparatuur op KULAK is daarin een troef en is complementair aan de bestaande kennis en infrastructuur bij de andere partners.
 
Realisatie van 2016 en 2017:

  • 10-tal nieuwe labotoestellen,
  • 12 opgestarte projecten,
  • 15 wetenschappelijke publicaties,
  • 7 directe dienstverleningen aan bedrijven,
  • 11 deelnames aan wetenschappelijke congressen,
  • 5 deelnames aan outreach evenementen.

 Lees hieronder het gedetailleerd rapport. 

Bijlage

Contact