Hoe krijg je een beter zicht op de noden van klanten in Noord-Frankrijk?

Slotevenement Codesign Aliment - 19 maart, van 16u00 tot 20u00, Villeneuve d'Ascq (FR)

U wilt de Noord-Franse markt betreden en u zoekt manieren om uw product beter af te stemmen op de wensen in die markt? Kom dan naar het slotevenement van het project Codesign Aliment. Daar komt u te weten met welke tools u als voedingsbedrijf klantgericht kunt innoveren. Hoor hoe Adya BIO en Ferme de l’Escafène deze codesign methodiek toepasten in het innovatieproces. Het is ook een ideale gelegenheid om contacten te leggen met Franse collega’s.

  • Tijdens een eerste deel van het evenement wordt de codesign toolbox collectief uitgetest. U leert er met de verschillende tools werken en ook de tips en praktijkervaringen komen ook aan bod.
  • In het tweede deel van het evenement wordt duidelijk gemaakt waarom codesign zo belangrijk is voor de voedingsindustrie. Verschillende bedrijven getuigen over de meerwaarde die dit voor hen leverde.
  • Tot slot wordt er ingegaan op de voordelen van grensoverschrijdend samenwerken. Tijdens de netwerkreceptie kunt u contacten leggen met voedingsbedrijven uit Noord-Frankrijk en instanties die u kunnen begeleiden bij het exporteren naar Noord-Frankrijk.

Het Oostends bedrijf Adya BIO gebruikte codesign om hun klanten te benaderen.

Het bedrijf Adya BIO heeft een codesign sessie laten uitvoeren om te achterhalen wat hun klanten juist willen en hoe ze te benaderen. Hiervoor werd een empathy map gemaakt en werden verschillende persona gedefinieerd.

“Deze codesign sessie liet ons inzien dat we moeten werken aan onze manier om onszelf voor te stellen. Deze voorstelling vertrok niet van de juiste invalshoek om klanten te overtuigen”. Via een codesign sessies kreeg het bedrijf rechtstreeks feedback vanuit diverse belanghebbenden uit de keten. Het is dan ook cruciaal dit goed voor te bereiden om er het beste uit te halen. “Mocht ik de codesign sessie opnieuw organiseren dat zou ik vooraleer een persona uit te werken, eerst bepalen welke persona ik het beste kies. Dit staat momenteel onderaan op de fiche van deze tool, waardoor pas op het einde van de uitwerking naar voren komt dat deze persoon minder geschikt is.”

Deelnemen aan het slotevenement

Schrijf u nu in, leer hoe u uw klant kunt betrekken bij productlanceringen en verruim je netwerk in Noord-Frankrijk. Afspraak op 19 maart in Villeneuve d'Ascq!

Het project Codesign Aliment krijgt steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, via het Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen programma. Meer informatie over Codesign Aliment vindt u op de website van het project.

Contact