Over de Fabrieken

Fabrieken voor de Toekomst is een initiatief van de POM West-Vlaanderen. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij stimuleert ondernemerschap en economie in West-Vlaanderen. Als zelfstandig agentschap brengt de POM ondernemingen en hun organisaties, onderwijs, overheid en sociale partner samen om de provincie nog aantrekkelijker te maken voor innovatie en ondernemen. Fabrieken voor de Toekomst is een concrete toepassing van West Deal, het strategisch economische beleidsplan van het West-Vlaamse provinciebestuur.

De Fabrieken voor de Toekomst (FvT) is een samenwerkingsverband van relevante actoren in een triple helix configuratie, waarbij zowel de krachten van overheid, het bedrijfsleven als onderzoek en opleiding worden gebundeld en opererend vanuit een quadruple helix filosofie.

Het doel van de Fabrieken voor de Toekomst is het versterken van gedetecteerde clusters/sectoren die industrieel West-Vlaanderen dragen en die zowel op Vlaams als op internationaal niveau excelleren. Dit gebeurt door het in partnerschap realiseren van concrete doelstellingen en prioritaire acties op het vlak van: - KMO-dienstverlening en netwerking - branding - onderzoek - opleiding - (infrastructurele) randvoorwaarden

 

                                      

                                       Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie en Stefaan Matton, directeur POM West-Vlaanderen