Ondertekening clusterpact de Blauwe Cluster

Ontstaan als initiatief van 18 bedrijven tekende de Blauwe Cluster, één van de partners van de Fabriek voor de Toekomst Blue Energy, op vrijdag 15 februari in aanwezigheid van enkele van de oprichters het clusterpact met de Vlaamse Regering. Dit pact legt het engagement vast van de speerpuntcluster, de clusterleden (bedrijven en kennisinstellingen) en de overheid.

Voortrekkersrol voor Vlaanderen

Als land aan de Noordzee wil de Vlaamse regering nu ook inzetten op duurzame innovatieve initiatieven op en rond de Noordzee. De zee biedt immers heel wat mogelijkheden, waar ook Vlaanderen een duidelijke voortrekkersrol kan opnemen. Het is namelijk niet de grootte van onze kust die ertoe doet, maar wel het potentieel van de blauwe economie binnen haar bereik. 

Boosten van blauwe economie dankzij clusterwerking 

Binnen de Blauwe Cluster zullen bedrijven, kennisinstellingen met de ondersteuning van het beleid samenwerken om het potentieel die de blauwe economie kan bieden samen te ontdekken. Deze clusterwerking biedt wereldwijde troeven en leidt tot investeringen en internationale samenwerking.

De Vlaamse Regering verwacht dat door de clusterwerking de economische impact van de innovatie in deze sectoren de komende jaren bovendien gevoelig zal stijgen. Essentieel voor de Blauwe Cluster is dat de projecten voortkomen uit en gesteund worden vanuit ondernemers. De nauwe samenwerking tussen bedrijven en de sterk uitgebouwde mariene wetenschapswereld in Vlaanderen, zorgt voor een ideale voedingsbodem voor innovatie. De Blauwe Cluster legt hierbij niet de nadruk op één sector, maar op een hele reeks van sectoren die duurzame activiteiten op zee ontwikkelen.

Bron: www.blauwecluster.be