TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST‐VLAANDEREN

In deze studie maken we een verkennende analyse van de omvang van de West‐Vlaamse textiel‐,
rubber‐ en kunststoffensector en situeren we deze sectoren binnen Vlaanderen. Deze analyse kadert
in de ondersteuning van de werking van de eerste fabriek ‘Innovatieve materialen’. Deze analyse sluit
ook aan bij de analyse over de West‐Vlaamse mechatronicasector, die we in de zomer van 2012
afrondden (http://www.pomwvl.be).

Deze studie is een realisatie van de POM West‐Vlaanderen, afdeling Data, Studie & Advies. Voor wat
betreft de bottom‐up benadering in de annex van deze studie konden we rekenen op de
samenwerking met Federplast en Centexbel.

Bijlage