Internationale workshop autonoom varen

In november nam de Fabriek voor de Toekomst Blue Energy deel aan een internationale workshop rond autonoom varen in Noorwegen. Bedoeling was het opzetten van een internationaal netwerk rond autonoom varen en het uitwisselen van best practices.

De workshop vond plaats in Trondheim, waar het Trondheim Fjord gebruikt wordt voor het testen van onbemande vaartuigen. Deelnemers aan de workshop waren SINTEF, Technisch-natuurwetenschappelijke Universiteit van Noorwegen, een delegatie van de Great Lakes uit Michigan (US), en Rijkswaterstaat (NL). Aan Vlaamse kant namen de provincie en POM West-Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal NV, VLIZ en KULeuven deel. 

De focus van de workshop lag in eerste instantie op binnenvaart, maar ook mogelijke toepassingen op zee werden besproken. De kosten-baten van autonoom varen en huidige stand van zaken werden toegelicht. Daarnaast waren ook de technische, juridische en veiligheidsaspecten belangrijke onderwerpen. De presentaties van de workshop vindt u hieronder in de bijlagen terug. 

In het oog springend was vooral de hoge mate van samenwerking tussen de Noorse overheid, bedrijven en onderzoeksinstellingen en de duidelijke gemeenschappelijke visie die daar werd ontwikkeld.

POM West-Vlaanderen werkt nu al mee aan een project rond autonoom varen in de Westhoek. Verdere mogelijkheden, vb. rond toepassingen op zee, worden in de toekomst nader bekeken.

 

Bijlage

Contact