Fabriek voor de Toekomst Voeding

West-Vlaanderen beschikt over een significante agrovoedingssector, stevig verankerd in Midden-West-Vlaanderen en de Westhoek. De sector telt heel wat grote ondernemingen en kmo's, actief in verschillende deelsectoren als diepvriesgroenten en vlees, die internationaal tot de top behoren en een aanzienlijke knowhow en expertise in voedingstechnologie en bedrijfsvoering combineren. De REO-veiling, de Zeehavén van Brugge als 'food port' en kenniscentra als Flanders' Food, Expertisecentrum Voeding,... vormen het ondersteunende netwerk.

In 2011 bood de West-Vlaamse voedingsindustrie tewerkstelling aan 15.551 loontrekkenden, wat staat voor 27.7 % van de totale werkgelegenheid in de Vlaamse voedingsindustrie. In 2012 bedroeg de bruto toegevoegde waarde van de West-Vlaamse voedingsindustrie 1229 miljoen Euro, een stijging met 29.9% tov 2003.

Met de ‘Fabrieken voor de Toekomst - Voeding’, een uniek samenwerkingsverband tussen overheid, kennis- en wetenschapsinstellingen, hoger onderwijs en bedrijfsleven wenst de Provincie West-Vlaanderen en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij de ondernemingen te ondersteunen, te stimuleren en klaar te stomen om om te schakelen van eerder traditionele naar toekomstgerichte en innovatiegedreven ondernemingen.

Via een partnerschap met alle relevante spelers, zowel op lokaal, op provinciaal als op Vlaams niveau wordt ingezet op vijf strategische pijlers die de West-Vlaamse kmo's ondersteunen in hun toekomstgerichte en duurzame ontwikkeling.

Projecten Fabriek voor de Toekomst Voeding:

 

Foto's