Fabriek voor de Toekomst Blue Energy / Invest in West Flanders op Offshore Wind Energy beurs London

Van 6 t.e.m. 8 juni was de Fabriek voor de Toekomst (FvT) Blue Energy (namens Invest in West Flanders) aanwezig op de Offshore Wind Energy beurs te London. Als medestandhouder bij de stand van Haven van Oostende en de REBO-site, verkeerde de FvT Blue Energy in goed gezelschap. Ook Herbosch-Kiere, Falck Safety Services Belgium, Bom-Be en GEOxyz waren medestandhouder. Daarnaast hadden DEME (GeoSea - Scaldis), Jan De Nul, Parkwind, Zensor, E-Bo Enterprises, Axys Technologies, Smulders/Eiffage, Tractebel een eigen stand en was de Belgische sector goed vertegenwoordigd. Aan bezoekers op onze stand ontbrak het ook niet met bezoek van onder meer Otary, Siemens, Belgian Offshore Platform, Flight IntelligenceK2 profshop, G4S, Voka, Flanders’ Maritime Cluster, OWI-lab & VUB, …

Met de deelname aan deze beurs wil de POM West-Vlaanderen via haar FvT Blue Energy de Belgische sector ondersteunen, regionale samenwerkingsverbanden stimuleren en onderzoeksopportuniteiten detecteren. Als kustprovincie kennen we allen het potentieel van wind.  Een gunstige wind waait door de Europese offshore wind sector. Maar wind brengt intrinsiek turbulentie met zich mee. De sector maakt grote sprongen in termen van kostprijsreductie, maar dan moet het beleid wel een stabiele afzetmarkt blijven garanderen. De voorbije jaren is er unieke kennis en expertise opgebouwd in onze provincie en bij uitbreiding Vlaanderen. Dit wordt ook internationaal erkend en geëxporteerd, maar zonder thuismarkt die verder ontwikkelt, dreigt veel voorsprong verloren te gaan. POM West-Vlaanderen blijft met de Fabriek van de Toekomst Blue Energy gerichte acties uitwerken om deze ambities waar te maken.
 
Vraag van de sector naar windprojecten
De beurs en conferentie werden geopend door een aantal leidende bedrijven alsook beleidsvertegenwoordigers. Federaal minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem lichtte haar beleid en visie toe. Daarbij verwees ze naar de Belgische context, de studie van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas van december m.b.t. het verdere ondersteuningsbeleid en de kost van de energietransitie. Opvallend: ook directe burgerparticipatie werd vermeld. Nadien bezocht de minister ook de Belgische standen op de beurs, waaronder de gedeelde stand van FvT Blue Energy/Invest in West Flanders.
 
Duidelijke vraag van de sector op de conferentie is een stabiele Europese pijplijn van projecten van minstens 4 GW, idealiter 6-7 GW, met de doelstelling om 25% van de Europese elektriciteit te kunnen voorzien op lange termijn.  Eerste tussenstop is daarbij 2030, waarbij op Europees niveau 7-11% geambieerd wordt.  De sector baseert zich daarvoor op een nieuwe studie van WindEurope die de Europese mogelijkheden beschreef: “Unleashing Europa’s offshore wind potentiaal”.

Na de openingssessie werd een gezamenlijk initiatief gelanceerd om voor de periode ‘20-‘30 een continue groeimarkt te ondersteunen. Tevens werd vanuit de installatie en O&M-havens, waaronder de Haven van Oostende, een gezamenlijke initiatief gelanceerd genaamd Offshore Wind Ports Platform.

Op 6 juni werd op de beurs ook het Interregproject Inn2Power gelanceerd, waarvan de FvT Blue Energy de coördinatie opneemt.

Opschaling, smart solutions en logistiek
Op de beurs zelf waren een aantal trends duidelijk aanwezig. De voortzetting van de evolutie van opschaling in de sector is daar een van: nog langere bladen, performante elektriciteitskabels, krachtigere turbines (waaronder een nieuwe 9,5 MW-turbine), nieuwe funderingsconcepten en installatietechnieken die minder afhankelijk zijn van weersfactoren, en vooral grotere, meer gespecialiseerde installatieschepen.

Minder zichtbaar, maar eveneens belangrijk in kostenreductie, zijn de slimme oplossingen.  Ook Belgische bedrijven als E-Bo Enterprises, Zensor, etc. blijven met performante monitoring, betrouwbare netwerkverbindingen en slimme algoritmes hun referenties in de markt uitbreiden.  Ook de projectontwikkelaar Parkwind toonde duidelijk ambities om de Belgische expertise te exporteren.
De logistieke keten groeit mee, zowel voor wat betreft installatie als onderhoud. De stelregel blijft om zoveel mogelijk handelingen te beperken. Het ultieme doel is een soort rollende band vanaf de onshore assemblagefaciliteiten en de havens die naadloos en just in time overgaat op de installatieschepen offshore.  Havenlogistiek is ook een thema waarop de FvT Blue Energy sterk op inzet, onder andere in het Inn2POWER project.

Ook overheden sterk vertegenwoordigd
Vanzelfsprekend voerde FvT Blue Energy enkele verkennende gesprekken met andere lokale en regionale overheden met het oog op mogelijke samenwerkingen en kennisuitwisseling. Zo blijken in Baskenland drijvende funderingen en golfenergie sterk in de belangstelling te staan, en de Franse markt, zeker vanuit Saint Nazaire, lijkt nu op dreef te komen, maar de parken moeten natuurlijk wel nog gebouwd worden. Ook aan de Franse kant komt er schot in de zaak.  De ontwikkeling van het windmolenpark voor Duinkerke vormt hopelijk ook een kans voor de Belgische opgebouwde expertise, daar heel wat Belgische bedrijven mee tenderen. Voor de Britse vertegenwoordigers waren de Brexit, de verkiezingen die week en helaas ook de recente aanslagen dé gespreksonderwerpen, maar ook in het Verenigd Koninkrijk kijkt men met belangstelling naar de nieuwe ontwikkelingen in de tenders daar de zogeheten strike price voor de parken die in ‘21-‘23 gebouwd worden. Nederland was sterk vertegenwoordigd omdat de Borsseleparken natuurlijk perspectieven bieden, die uiteraard ook door onze bedrijven nauw opgevolgd worden.

Belgen in de prijzen
Op de conferentie zelf vielen ook Belgische prijzen te noteren.  Doctoraatsstudent ir. Wout Weytjens mocht voor zijn onderzoek over langetermijngedrag van funderingen (i.s.m. Parkwind) zelf de poster award in ontvangst nemen. Ook de presentatie van doctoraatsstudente ir. Nymfa Noppe ging niet onopgemerkt voorbij. Dit is opnieuw een internationale erkenning voor de Belgische expertise.
 

Foto's