Een West-Vlaams (succes)verhaal

Visie en strategie

Een visie voor een sterkere zorgeconomie
“Om de zorgeconomie te versterken wil West-Vlaanderen extra economische activiteiten ontwikkelen door een innovatief-kwalitatief antwoord te bieden op de stijgende vraag naar zorg in de provincie, en met het potentieel om te scoren tot ver buiten de provincie.”

Samen met haar partners wil de POM West-Vlaanderen concrete acties opzetten in de zorgeconomie die kmo’s en zorgactoren ondersteunen in hun toekomstgerichte en duurzame ontwikkeling. Deze acties zijn bijvoorbeeld het faciliteren van projecten die leiden tot co-creatie tussen bedrijven, zorgactoren en kenniscentra, het stimuleren van innovatief onderzoek, het houden van informatieve sessies…

Een "slimme specialisatie"-strategie
De provincie zet in op innovatie in volgende focusdomeinen:

  • Woon- en zorginfrastructuur
  • Slim textiel en producten in de zorg
  • Communicatie en interactie
  • Transmurale voedingszorg

Eind 2013 publiceerde de POM haar "visie en strategische aanpak 2014-2019" om te komen tot een sterkere zorgeconomie in West-Vlaanderen.

Publicaties en reportages

In de reeks VoorMekaar zet de provinciale TV-zender Focus-WTV regelmatig de zorg- en gezondheidssector in de kijker. De verhalen die daar gebracht worden tonen aan dat de menselijke kant van zorgverlening complementair is aan de vele innovatieve technieken en gespecialiseerde hulp. Je kan de reportages (her)bekijken op de website van de zender.
Op de themazender Kanaal Z zijn in de rubriek Business Communities regelmatig reportages te zien over de financieel-economische ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Met een tweemaandelijkse elektronische nieuwsbrief en een profiel op Twitter wil de POM de verschillende stakeholders informeren over de zorgeconomie in West-Vlaanderen.