Drone West: Ondersteunende partners

7 december 2018 – VIVES Brugge – 10u tot 18u

Bevestigde ondersteunende partners zijn: 

Voka helpt u graag bij het uitstippelen van een groeipad op maat. Samen met 3.200 andere ondernemingen heeft u als lid van Voka West-Vlaanderen alvast toegang tot de invloed, de kennis en het netwerk van de grootste ondernemersorganisatie van Vlaanderen.
Sinds 2015 is Agoria actief in de ontwikkeling van de drone economie. Agoria verbindt , werkt samen, stimuleert innovatie en voedt de ontwikkeling van waarde gedreven  industrie toepassingen. Agoria lobbyt voor de positieve toepassing van de Belgische Drone Wetgeving en ondersteunt krachtig de totstandkoming en implementatie van de aankomende Europese Drone Wetgeving. Agoria heeft een zitje in de Raad Van Bestuur van BeUAS, de Belgische Drone Federatie, en is recent erkend door het Nationaal Bureau voor Normalisatie (NBN) als sector operator voor ISO/TC20/SC16” Unmanned Aircraft Systems”. Agoria zit ook in de Adviesraad van Imec.istarts’, meer specifiek de  groep “ Aeronautics&Drones”.
EUKA is als Vlaams erkend Innovatief Bedrijvennetwerk een centraal aanspreekpunt betreffende drones voor de overheid, de drone industrie, eindgebruikers en academische wereld. De drone economie is wereldwijd een belangrijke toekomstsector. Het snel evoluerende Internet-of-Things, dronetechnologie en het vermarkten ervan biedt omwille van de tot de verbeelding sprekende toepassingen enorm veel nieuwe uitdagingen voor een breed aantal sectoren in Vlaanderen. EUKA wenst haar clusterleden ‘hefbomen’ aan te bieden om de gemeenschappelijke noden in de dronemarkt te helpen oplossen of te deblokkeren en om de vele nieuwe opportuniteiten die zich aanbieden in deze toekomstsector te helpen ontwikkelen. 
OWI-Lab is het Belgische RD&I Lab voor wind energie. Sirris is coördinator van dit initiatief in samenwerking met VUB en UGent. We ondersteunen bedrijven bij onderzoeks- en innovatieprojecten, en geven toegang tot unieke testfaciliteiten (grootste klimaatkamer van EU, corrosie & materiaal testen, 3D-printing,…) en meetapparatuur voor O&O. Er is specifieke aandacht voor de ontwikkelingen in de offshore wind sector. Sinds 2017 zijn we ook trekker van het Innovatief BedrijfsNetwerk (IBN) Offshore Energie. Meer dan 45 bedrijven & kennisinstellingen maken reeds deel uit van dit IBN.
BOC VZW wil een breed en onafhankelijk (industrieel) draagvlak creëren dat de nodige banden onderhoudt tussen sector, overheid en internationale instellingen met oog op kwalitatieve verbetering alsook op het behalen van relevante resultaten voor de Belgische Offshore Industrie.
De blauwe cluster is een onafhankelijke en neutrale partner die Vlaamse bedrijven ondersteunt bij het opzetten van partnerschappen met andere bedrijven, kenniscentra en overheidsinstellingen met het oog op de ontwikkeling en de bevordering van economische activiteiten op zee.

De KU Leuven is een onderzoeks- en onderwijsinstelling met internationale uitstraling. Sinds 2009 lopen er verschillende projecten met betrekking tot dronetechnologie en -toepassingen. Drones worden zo onder andere ontworpen of geprogrammeerd om sneller en efficiënter te vliegen, op een slimme manier obstakels te detecteren en vermijden, personen te volgen, precies te landen op bewegende doelen, autonome beslissingen te nemen, het 5G netwerk te testen in de lucht en zelfs pakketjes te transporteren of mee te vliegen in een dansvoorstelling.

skeyes is an autonomous public company in charge of the safety of air traffic in the civil airspace for which the Belgian State is responsible. Our company fulfils this mission while optimising costs and punctuality, increasing capacity and ensuring the sustainable development of air traffic. skeyes provides all the essential services to manage and control the air traffic safely. With the droneguide mobile application skeyes and the Belgian Civil Aviation Authority guide drone pilots through the Belgian airspace. The app informs drone users in a comprehensible and intuitive way on which legal requirements they have to comply with for piloting a drone in Belgium 
De Belgische Federatie voor de Onbemande Luchtvaart vertegenwoordigt sinds 2012 de belangen van alle Belgische bedrijven en instellingen die actief zijn in de onbemande luchtvaartsector. BeUAS is zowel in het binnen- als buitenland actief om de onbemande burger luchtvaartsector te promoten en de integratie in het luchtruim te bevorderen.
ILVO staat voor multidisciplinair, onafhankelijk onderzoek en gespecialiseerde dienstverlening in verband met landbouw, visserij en voeding in Vlaanderen. ILVO is een internationaal bekend, wetenschappelijk instituut van de Vlaamse overheid.
VITO, de Vlaamse onderzoeksorganisatie in cleantech en duurzame ontwikkeling, is een toonaangevend, internationaal onderzoeks- en adviescentrum. Het reikt kennis en technologische innovaties aan die de transitie naar een duurzamere samenleving faciliteren. Dit doen we op het vlak van energie, chemie, materialen, gezondheidstechnologie en landgebruik. 
Airalab is an R&D team that provides technologies for connecting Smart Cities and Industry 4.0 projects, on the one hand, with decentralized peer-to-peer protocols and Blockchain, on the other hand. We have been experimenting with Drone-as-a-Service solution for monitoring environmental pollution (air, water, sources of forest fires) in urban areas and beyond. We have been working on the project to create market for smart city services. Our main goal is to discover added value that Robotics, IoT and Blockchain can offer in order to make the everyday life of citizen better. Our Robonomics Platform is providing partners with technologies applicable for climate initiatives, mobile robotics, energy management and IoT data security systems.
Air Cargo Belgium is een overkoepelende organisatie die de luchtvrachtindustrie in België (Brussel) vertegenwoordigt. We streven ernaar om BRUcargo het meest aantrekkelijke, efficiënte, innovatieve en succesvolle logistieke platform te maken. Sinds de oprichting in september 2016 hebben we procedures ingevoerd om operaties te verbeteren, nemen we het voortouw in projecten en we komen in contact met alle belanghebbenden en overheidsinstanties om onderwerpen van gemeenschappelijk belang aan te pakken. Dit doen we onder andere door een sterke samenwerking met onze leden. Onze doelstellingen zijn te allen tijde in het belang van de luchtvrachtgemeenschap als een groep en tot het algemene voordeel van onze sector.

Organiserende partners