Cocreatietraject: Production Performance Visualization

In een bedrijf is het machinepark meestal over de tijd opgebouwd en bestaat uit een groot aantal machines van verschillende makelij en leeftijd. 

De operationele leiding van een Industrie 4.0 bedrijf wil echter:

  • een goed zicht op welke machines en deelsystemen productief zijn en welke verbeterd moeten worden
  • patronen detecteren die tot storingen leiden
  • vanuit historische performantie voorspellingen maken voor toekomstige orders in de planningssystemen.

Door de heterogeniteit van het machinepark merken we bij verschillende bedrijven dat informatie verzamelen en visualiseren nog altijd een uitdaging is. Dit voorstel onderzoekt merk-neutrale standaarden, koppelt informatie uit projecten die machines retrofitten, verzamelt en conditioneert data tot informatie en visualiseert.

onderzoeksvragen

  • Welke neutrale standaarden zijn best geschikt om data te extraheren en informatie uit te wisselen ?
  • Welk type visualisatie maakt de informatie intuïtief begrijpbaar voor de verschillende stakeholders ?
doel
  • Een brochure met commerciële en neutrale industriële communicatiestandaarden
  • Richtlijnen voor het extraheren, opslaan en verfijnen van data.
  • Een visualisatie schema dat voldoet aan de noden van de verschillende betrokken partijen.
doelpubliek
  • Productiebedrijven

Klik hier om terug te keren naar de inschrijvingspagina