Cocreatiesessies: Hoe de consument betrekken bij het innovatieproces?

(en français ci-dessous)

Om marktfalen van nieuwe voedingsproducten te voorkomen is het belangrijk om de ontwikkeling van nieuwe producten af te stemmen op de wensen van de beoogde doelgroep.
Maar hoe begint u daar aan? Tijdens co-creaties sessies en opleidingen leert u hoe u de consument kan betrekken bij uw innovatieproces en welke partners u kunnen begeleiden bij je codesign project.

17 april 2018 van 9u30 tot 17u00: consumenten inzichten leren verkrijgen

Consumentenacceptatie voor nieuwe voedingsproducten is moeilijk. Onbekend is onbemind. Er wordt vastgesteld dat wanneer de consument beter geïnformeerd worden over alle voordelen (gezondheid, duurzaamheid, steunen lokale producenten/korte keten, …) dat ze wel te vinden zijn voor nieuwe voedingsmiddelen. Het blijft een uitdaging de consument voldoende te informeren zodat hij/zij de stap neemt.

Tijdens deze cocreatie workshop gaan voedingsbedrijven op ontdekking naar welke manieren er zijn om te weten te komen wat de consument echt wil en hoe je als kmo je boodschap tot bij hen kan brengen. Je leert een stakeholderanalyse te maken en personas te definiëren om vervolgens te concluderen hoe je welke doelgroep het beste benadert.
 

Deze workshop wordt georganiseerd vanuit het interreg project Codesign Aliment. Deze sessie zal in het Frans worden ingericht met simultane vertaling naar het Nederlands of omgekeerd. Meer info over het interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen project Codesign Aliment op www.codesign-aliment.eu.

Om deel te nemen aan deze workshop kunt u zich gratis inschrijven via het formulier onderaan. Praktische informatie is onder de tekst te vinden.

Op 1 februari 2018 organiseerden we een co-creaties sessie over de ambachtelijke valorisatie van wei.

Wei, een nevenstroom die ontstaat bij het kaas maken, heeft reeds verschillende valorisatie-mogelijkheden. De pro en contra van elke toepassing en de haalbaarheid ervan voor valorisatie op het individuele bedrijfsniveau wordt tijdens deze cocreatie-workshop onderzocht. Hierna wordt een business model opgemaakt waar kaasmakerijen dan zelf mee aan de slag kunnen.
Deze sessie werd mee begeleid vanuit het Interreg project Codesign Aliment en Universiteit Gent Industrieel Ontwerpen.

Om meer te weten te komen over het vervolg van het wei-project, contacteer ons en/of volg ons !

https://www.facebook.com/Codesignaliment/
https://twitter.com/CodesignAliment
 

Afin d'optimiser les chances de succès de nouveaux produits alimentaires, il est important d'adapter le développement des nouveaux produits aux attentes des consommateurs visés. Comment gérer efficacement ce processus? Venez expérimenter en sessions de co-création et formations, les outils qui vous permettront d’impliquer le consommateur dans votre processus d'innovation. Vous aurez également l’opportunité de rencontrer les partenaires qui pourront vous orienter dans votre démarche d’innovation par le codesign.

17 avril 2018 de 9h30 à 17h00 : Connaître les besoins des usagers.

Les produits issus des nouvelles tendances alimentaires (insectes, algues…) sont difficilement acceptés par le consommateur. Néanmoins sa réponse est d’autant plus positive qu’il connaît les bénéfices nutritionnels et environnementaux qui en découlent. Comment informer le consommateur de manière adéquate afin de l’inciter à tester ces nouveaux aliments ?

Au cours de cet atelier, vous aurez l’opportunité d’expérimenter des outils qui vous permettront de cerner les attentes réelles de vos consommateurs et de leur apporter les informations clés sur vos nouveaux produits.

Cet atelier est organisé dans le cadre du projet Interreg Codesign Aliment.

Pour participer à cet atelier, inscrivez-vous gratuitement sur le formulaire en fin de page.

Informations pratiques :

  • Date : 17/04/2018 à 10h00
  • Lieu : Huis van de Voeding, Spanjestraat 141, 8800 Roeselare (Maison de l’Alimentation 141,8800 Roulers)
  • Les présentations seront en flamand et traduites simultanément en français.

Retrouvez plus d’informations sur le projet Interreg France-Wallonie-Flandres Codesign Aliment sur www.codesign-aliment.eu.

 

Le 1 février 2018 nous organisions une séance de co-création concernant la valorisation du lactosérum dans les unités semi-industrielles.

Le lactosérum, sous-produit de la fabrication du fromage, peut être valorisé de diverses manières. Ce premier atelier abordera les avantages et inconvénients de chaque application. L’objectif étant de développer un business model applicable dans les fromageries, la faisabilité de cette valorisation au niveau de l'entreprise sera également examinée.

Cet atelier a été organisé dans le cadre du projet Interreg Codesign Aliment en collaboration avec l’Université de Gand Industrial Design Engineering.

En savoir plus sur la suite du projet de lactosérum, contactez-nous et :

Rejoignez-nous

https://www.facebook.com/Codesignaliment/
https://twitter.com/CodesignAliment

 

Praktische informatie

Datum en Tijdstip

Dinsdag 17 april 2018 - 09:30

Locatie

Huis van de Voeding, Spanjestraat 141, 8800 Roeselare

Contact

S'INSCRIRE / INSCHRIJVEN