Cocreatiesessies: Hoe de consument betrekken bij het innovatieproces?

(en français ci-dessous)

Om marktfalen van nieuwe voedingsproducten te voorkomen is het belangrijk om de ontwikkeling van nieuwe producten af te stemmen op de wensen van de beoogde doelgroep.
Maar hoe begint u daar aan? Tijdens 2 co-creaties sessies leert u hoe u de consument kan betrekken bij uw innovatieproces en welke partners u kunnen begeleiden bij je codesign project.

1 februari 2018 van 10u00 tot 16u00: ambachtelijke valorisatie melkwei

Melkwei, een nevenstroom die ontstaat bij het kaas maken, heeft reeds verschillende valorisatie-mogelijkheden. De pro en contra van elke toepassing en de haalbaarheid ervan voor valorisatie op het individuele bedrijfsniveau wordt tijdens deze cocreatie-workshop onderzocht. Hierna wordt een business model opgemaakt waar kaasmakerijen dan zelf mee aan de slag kunnen.
Deze sessie wordt mee begeleid vanuit het Interreg project Codesign Aliment en Universiteit Gent Industrieel Ontwerpen. Deze sessie zal in het Engels worden gegeven, bij het co-creëren mag zowel Engels, Nederlands als Frans gebruikt worden.

20 februari 2018 van 10u30 tot 16u30: voedingsproducten op basis van insecten

Consumentenacceptatie voor voedingsproducten, met insecten als voornaamste ingrediënt, is onderwerp van vele studies. Er wordt vastgesteld dat wanneer de consument beter geïnformeerd is over alle voordelen (gezondheid, duurzaamheid, steunen lokale producenten/korte keten, …) dat ze er dan wel voor open staan. Het blijft een uitdaging de consument voldoende te informeren zodat hij/zij de stap neemt. Tijdens deze cocreatie workshop gaan voedingsbedrijven op ontdekking naar welke manieren er zijn om te weten te komen wat de consument echt wil en hoe je als kmo je boodschap tot bij hen kan brengen.
Deze workshop wordt georganiseerd vanuit het interreg project Codesign Aliment en Erasmus Hogeschool Brussel. Deze sessie zal in het Engels worden ingericht, u mag zelf uw moedertaal gebruiken indien gewenst, vertaling wordt voorzien.

Inschrijven kan gratis, onderaan deze webpagina. 

Meer info over het interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen project Codesign Aliment op www.codesign-aliment.eu.

 

Afin d'optimiser les chances de succès sur le marché de nouveaux produits alimentaires, il est important d'adapter le développement de nouveaux produits aux attentes consommateurs visés.  Comment gérer efficacement ce processus ? Venez expérimenter en 2 sessions de co-création, les outils qui vous permettront d’impliquer le consommateur dans votre processus d'innovation. Vous aurez également l’opportunité de rencontrer les partenaires qui pourront vous orienter dans votre démarche d’innovation par le codesign.

1 février 2018 de 10h00 à 16h00 : valorisation du lactosérum dans les unités semi-industrielles

Le lactosérum, sous-produit de la fabrication du fromage, peut être valorisé de diverses manières. Ce premier atelier abordera les avantages et inconvénients de chaque application. L’objectif étant de développer un business model applicable dans les fromageries, la faisabilité de cette valorisation au niveau de l'entreprise sera également examinée.

Cet atelier est organisé dans le cadre du projet Interreg Codesign Aliment en collaboration avec l’Université de Gand Industrial Design Engineering.

Les présentations seront en anglais. Au cours de l’atelier, les participants pourront s’exprimer dans la langue de leur choix, à savoir l’anglais, le français ou le néerlandais.

20 février 2018 de 10h30 à 16h30 : produits alimentaires à base d’insectes

De nombreuses études sont consacrées à l'acceptation de produits alimentaires à base d’insectes par les consommateurs. Il en résulte que la réponse du consommateur est d’autant plus positive lorsqu’il est mieux informé de tous les avantages que cela implique (santé, durabilité, producteurs locaux / soutien à la chaîne courte, etc). Cependant, comment apporter l’information adéquate au consommateur afin de l’inciter à faire le pas ?

Au cours de cet atelier de co-création, les entreprises alimentaires découvriront les moyens de savoir ce que les consommateurs veulent réellement et comment, en tant que PME, elles peuvent leur transmettre le message.

Cet atelier est organisé dans le cadre du projet interreg Codesign Aliment en collaboration avec l’Erasmus Hogeschool Brussels. Les présentations seront en anglais. Au cours de l’atelier, les participants pourront s’exprimer dans la langue de leur choix, à savoir l’anglais, le français ou le néerlandais.

Info concernant le projet Interreg France-Wallonie-Flandres Codesign Aliment sur www.codesign-aliment.eu.

Suivez- nous/ Volg ons: 

https://www.facebook.com/Codesignaliment/
https://twitter.com/CodesignAliment

 

 

 

Praktische informatie

Datum en Tijdstip

Donderdag 01 februari 2018 - 10:00

Locatie

Huis van de Voeding, Spanjestraat 141, 8800 Roeselare

Contact

S'INSCRIRE / INSCHRIJVEN