Blauwe Economie: een zee aan opportuniteiten voor Noord-West-Vlaanderen

RESOC Noord-West-Vlaanderen nodigt u van harte uit voor ons vierde RESOC XL: blauwe economie, een zee aan opportuniteiten voor Noord-West-Vlaanderen. Deze thematische bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Flanders’ Maritime Cluster, POM West-Vlaanderen en GreenBridge.

De blauwe economie biedt heel wat groeimogelijkheden voor de regio Noord-West-Vlaanderen op het vlak van duurzame energie, kustverdediging, aquacultuur, toerisme, transport en milieu. Met het oog op jobcreatie, economische groei en innovatie zal de ontwikkeling van deze groeisectoren in sterke mate bepaald worden door samenwerking. Partnerschappen tussen ondernemingen, socio-economische actoren, kennisinstellingen en provinciale en lokale overheden zijn dus een must. Op Vlaams niveau erkent de Vlaamse regering binnenkort trouwens enkele economische clusters als volwaardige speerpuntclusters, om deze verder te verankeren en intensief te ondersteunen. Een uitgelezen kans, want vandaag zijn alle elementen aanwezig om ook een economische en multidisciplinaire ontwikkeling van de Blauwe Cluster te realiseren. Mét een uitgesproken internationale uitstraling, via ambitieuze acties en consistente investeringsvoorstellen. Het zwaartepunt hierbij bevindt zich in Oostende, maar de toegevoegde waarde voor de bredere regio is onmiskenbaar.

Via deze RESOC XL willen wij het draagvlak vergroten omtrent de blauwe economie, en de Blauwe Cluster in het bijzonder, bij de lokale besturen en de socio-economische actoren in Noord-West-Vlaanderen. Want de blauwe economie is duidelijk een hefboom voor lokale werkgelegenheid.

Met de RESOC XL-sessies zet ons RESOC meer dan ooit in op waar het sinds jaar en dag sterk in is: het verbinden van streekbeleidsactoren als neutrale actor. En dat heel bewust buiten gesloten plenaire bijeenkomsten, omdat zoveel mensen mee het streekbeleid in Noord-West-Vlaanderen maken. Steeds gaan we op verplaatsing naar locaties die een belangrijke rol spelen in het DNA van onze Noord-West-Vlaamse regio. GreenBridge in Oostende, waar technologie niet alleen groen maar ook blauw kleurt, is voor deze RESOC XL dus een meer dan logische keuze.

Klik hier om in te schrijven

 

Praktische informatie

Datum en Tijdstip

Woensdag 18 oktober 2017 - 17:15